Agenda jaarvergadering donderdag 14 december, aanvang 20.30 uur

Voetbalvereniging Strandvogels houdt voor haar (ere)leden, trainers, coaches en geleiders opĀ donderdag 14 december a.s. om 20.30 uur in de kantine haar jaarvergadering.

 

AGENDA

 

 

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Mededelingen hoofdbestuur.
  • Contributieverhoging van 5 euro vanaf seizoen 2024-2025
  1. Mededelingen kantinecommissie.
  1. Mededelingen jeugdbestuur.
  1. Mededelingen club van 100.
  2. Verslag penningmeester seizoen 2022-2023, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

Bestuursverkiezing: Gerald Broedersz en Jolanda Ruiter – Baas zijn aftredend en niet herkiesbaar. Suzanne Koopman en Ruud de Boer stellen zich verkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich bij de secretaris (Lars Groot) aanmelden tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering met overlegging van 3 handtekeningen van leden die deze kandidatuur steunen.

 

  1. Peiling wedstrijddag selectieteams
  1. Rondvraag
  2. Sluiting

 

Wij heten je graag van harte welkom op donderdag 14 december a.s. in onze kantine.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur v.v. Strandvogels

Geplaatst in Nieuws