Jaarvergadering Strandvogels donderdag 27 oktober

Voetbalvereniging Strandvogels houdt voor haar (ere)leden, trainers, coaches en geleiders opĀ donderdag 27 oktober a.s. om 21.00 uur in de kantine haar jaarvergadering.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de jaarvergadering van 22 oktober 2015.
 3. Mededelingen hoofdbestuur.
 1. Mededelingen kantinecommissie.
 1. Mededelingen jeugdbestuur.
 1. Mededelingen club van 100
 2. Verslag penningmeester seizoen 2015-2016, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 3. Bestuursverkiezing:
  Robin Veldhuis, Colinda Korver, en Maurice Lakeman zijn aftredend en niet herkiesbaar.
  Loes van Gelder is verkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen zich bij de secretaris (Frans van Velzen, Leistik 5) aanmelden tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering met overlegging van 3 handtekeningen van leden die deze kandidatuur steunen.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Wij heten je graag van harte welkom op donderdag 27 oktober a.s. in onze kantine.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur v.v. Strandvogels

 

Geplaatst in Geen categorie